Startpagina

Doelstelling

In de bijlage jaarplan 2018Op deze pagina:
Doelstelling wijkraad
Bijlagen

Doelstelling wijkraad

Welkom op de website van wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek. De wijkraad heeft tot taak een brug te slaan tussen de wijkbewoners en het gemeentebestuur. Zij mag gevraagd en ongevraagd een standpunt innemen met betrekking tot kwesties die de wijk direct aangaan. Het is niet altijd makkelijk om een duidelijk standpunt in te nemen als het contact met de achterban minder wordt en de meningen uiteen lopen. De wijkraad kan de diverse meningen reguleren en proberen te vormen tot een bevredigend standpunt waarbij het algemeen belang voorop moet staan.  Naast deze adviserende taak richting de gemeente behoort het bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk tot de doelstellingen.

 

 

Bijlagen

Jaarplan_getekende_versie.pdf
Kerntaken_wijkraad_2.docx