Startpagina

Er is nog steeds een wijkraad

Doelstelling

 Op deze pagina:
Er is nog steeds een Wijkraad
Doelstelling wijkraad
Bijlagen

Er is nog steeds een Wijkraad

Lang is er sprake geweest van het opheffen van de Vereniging Wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek. Vlak voordat het doek zou vallen waren er enkele bewoners uit Oeken die de opheffing van de raad wilden voorkomen. Dit vanuit de gedachte dat als de Wijkraad niet meer bestaat er geen directe inspraaklijn meer is naar de gemeente. En dit zou, indien zich hete onderwerpen aandienen, heel jammer zijn. Eenmaal opgeheven is opgeheven.

 

Doelstelling wijkraad

Wat is de bedoeling van de Wijkraad

De Wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek is de intermediair tussen gemeente en de bewoners.Als de gemeente iets over de Wijk aan de orde wil stellen, nieuwe plannen heeft aangaande de Wijk, kunnen ze terecht bij de Wijkraad; die vervolgens communiceert met bewoners.

De Wijkraad is het adres voor de Wijk als bewoners kwesties, onderwerpen of ideeën hebben die van belang zijn voor de buurt. Vervolgens samen met de bewoners de gemeente beïnvloeden om de wensen van de bewoners kracht bij te zetten waardoor de gemeente deze overneemt.

De Wijkraad behandelt geen individuele kwesties die een bewoner met de gemeente zou kunnen hebben.

 

 

 

Bijlagen

Jaarplan_getekende_versie.pdf
Kerntaken_wijkraad_2.docx