Mededelingen en wijknieuws

Actuele onderwerpen:

WaardeVOL Brummen nieuwsbrief nr. 5

Glasvezel buitengebied update

AED reanimatie cursus in februari 2019

Meldingen openbare ruimte

Nieuwjaarswandeling 6 januari 2019 succesvol

Rona nieuwsbrief

 Op deze pagina:
Update voor Veluwe Oost
Gemeente Brummen en Glasvezel buitenaf tekenen convenant
Meldingen openbare ruimte
Bijlagen

WaardeVOL Brummen

In Voorstonden bij de Oekense Beek gaat de provincie Gelderland, gemeente Brummen, waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten een klimaatcorridor ontwikkelen. De rechte lijn van de Oekense Beek zal veranderen in slenken waardoor het water meer ruimte krijgt. Er zullen bomen worden gekapt om bosplanten meer de ruimte te geven. Aandacht voor de kwaliteit van het water en ontwikkeling van natuur. Het project is in volle gang en moet in 2025 zijn afgerond. 

Een bewonersgroep staat kritisch tegenover bovengenoemde plannen. Er is een manifest opgesteld welke via de link onderaan de pagina is te lezen.

Meer informatie en de laatste ontwikkelingen kunt u nalezen op de site van waterschap Vallei-Veluwe en in de link onderaan deze pagina

Nieuwsbrief WaardeVol Brummen 04 en nieuwsbrief nr. 5.

 

Glasvezel buitengebied gaat door !

Er zijn genoeg aanmeldingen gekomen voor een glasvezel aansluiting in het buitengebied.

Adressen met een Coax (een kabelaansluiting) zijn uitgesloten.

"Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een glasvezelaansluiting. Eén van die voorwaarden is dat de woning/het bedrijf nog geen glasvezel- en/of kabelaansluiting heeft."

Uitleg: Het project Glasvezel buitenaf is gericht op de zogeheten witte adressen. Witte adressen zijn adressen zonder breedbandverbinding. Coax is een breedbandverbinding en dat betekent dat de verbinding van een (Ziggo) Coax adres voldoet aan de eisen van breedband. In het algemeen zullen bewoners met (Ziggo) Coax niet snel overgaan naar glasvezel, vanwege de nu redelijk tot goede verbinding.

     
 

Update voor Veluwe Oost

Beste ambassadeur,
 
Vlak voor de zomervakantie werd bekend dat het buitengebied van Veluwe Oost glasvezel krijgt. Tijdens de campagne was de verwachting dat we voor het einde van het jaar zouden starten met de aanleg. Zoals je wellicht al gemerkt hebt, is de aanleg nog niet begonnen. We vinden dit erg vervelend en doen er alles aan om het gebied zo spoedig mogelijk te voorzien van snel internet.

Uitdagingen in uitvoering

In zeven provincies in Nederland zijn onze aannemers aan het werk om de inwoners van de buitengebieden van glasvezel te voorzien. Dat is natuurlijk een hele positieve ontwikkeling. Dit betekent echter ook dat wij en onze aannemers, soms voor enorme uitdagingen staan wat betreft de haalbaarheid van de vooraf gegeven planningen, de snelheid van de aanleg en de beschikbare aannemerscapaciteit in de markt. Daarnaast is Veluwe Oost het grootste, meest uitgestrekte gebied in de regio. Dat vraagt meer aandacht en kost tijd, zowel bij de voorbereidingen als bij het maken van een detailplanning door de aannemer. Deze voorbereiding willen we goed doen, maar daarom duurt het wel wat langer dan gepland.
 
De aannemer die de aanleg in Veluwe Oost gaat uitvoeren zal hun huidige project naar verwachting in het voorjaar afronden en aansluitend van start gaan in Veluwe Oost. Wanneer we meer weten over de exacte start van de aanleg in het buitengebied van Veluwe Oost, dan informeren we je hierover. We plaatsen deze updates ook op https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/veluweoost/aanleg/planning/
Alle ambassadeurs worden te zijner tijd ook uitgenodigd om met de gemeenten, de aannemer en Glasvezel buitenaf de start van de aanleg te vieren.

De bewoners die een abonnement hebben afgesloten krijgen deze informatie ook nog per brief toegestuurd. In verband met de feestdagen zal deze rond de tweede week van januari op de mat liggen.
 
 
Met vriendelijke groet,
Glasvezel buitenaf

 

Gemeente Brummen en Glasvezel buitenaf tekenen convenant

donderdag 10 januari 2019

Woensdag 9 januari hebben wethouder Peter-Paul Steinweg en directeur Piet Grootenboer van Glasvezel buitenaf gezamenlijk het convenant ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over het (gezamenlijk) toezicht tijdens de aanleg, de ligging van de glasvezel, de leges & degeneratiekosten en de garantie. De planning is dat de aanleg voor de zomer van 2019 start in Veluwe Oost.

Directeur Piet Grootenboer: “We hebben de inwoners een brief gestuurd over de stand van zaken. De aannemer die de aanleg in Veluwe Oost gaat uitvoeren zal in het voorjaar hun huidige project afronden en voor de zomer van 2019 van start gaan in Veluwe Oost. Als we weten wanneer de exacte start van de aanleg in het buitengebied van Veluwe Oost zal zijn, dan informeren we de inwoners hierover.” 

Verantwoordelijk wethouder Peter-Paul Steinweg: “We leven in een snelle wereld en snel internet is onontbeerlijk. Zeker voor bedrijven, maar ook voor onze inwoners. We hebben nu de kans om voor de toekomst de digitale ontsluiting van het buitengebied goed te regelen.”

Met de aanleg van glasvezel in het buitengebied heeft de hele gemeente Brummen breedband-internet. In de kernen Brummen en Eerbeek is enkele jaren geleden een glasvezelnetwerk aangelegd. De kleine kernen Leuvenheim, Hall, Oeken, Cortenoever en Empe zijn aangesloten op een coax-netwerk, dat ook breedband-internetsnelheden biedt (ruim boven de 100 Mb). Zij komen dus niet in aanmerking voor de huidige glasvezelaanleg-actie.

Meer weten

Wilt u zich alsnog aanmelden voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Veluwe Oost of heeft u vragen? Neem dan contact op met Glasvezel buitenaf via nummer 088- 75 85 800 of kijk op www.glasvezelbuitenaf.nl.

 AED reanimatie cursus in februari 2019


Vier jaar geleden zijn wijkraden en inwoners gestart met een initiatief om in de gehele gemeente Brummen een dekkend netwerk van AED’s op te zetten en hiervoor vrijwilligers te werven. Daar is een zo groot mogelijk aantal opgeleide vrijwilligers voor nodig en voldoende AED apparaten op de juiste locaties. Een AED is een apparaat die met een stroomstoot de hartcirculatie weer probeert te herstellen. De vrijwilliger gaat naar de dichtstbijzijnde AED om reanimatie en hulp met de AED te bieden tot de ambulance aanwezig is en de zorg wordt overgenomen door professionele hulpverleners. Met hartveilig wonen verbeteren we samen de acute zorg met een reanimatie netwerk van vrijwilligers en AED apparaten. AED reanimatie

Wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek heeft een AED apparaat aangeschaft voor de inwoners van Oeken en Voorstonden. De AED is geplaatst bij kinderopvang “Buitengewoon” (voorheen Oekense school) aan de Voorsterweg. Het apparaat hangt aan de rechter zijgevel zodat dit niet in het zicht hangt met het oog op vandalisme. Het monumentale beeld van de voorzijde wordt hierdoor ook niet verstoord. Ook bij "De vroolijke Frans" in Broek hangt een AED apparaat. Sinds januari 2019 ook bij Camping 't Lentinck in Voorstonden.

Iedereen kan leren reanimeren en een AED bedienen. 

De aanwezigheid zijn van drie AED's in onze wijk vergroot de kans van onze bewoners dat de mogelijke gevolgen van een hartfalen verminderd kunnen worden. Dit kan werkelijkheid worden wanneer er zich voldoende mensen/bewoners van onze wijk zich aanmelden. Het bestuur van de wijkraad vindt het van belang u hiervoor te enthousiasmeren. In februari 2019 wordt er een cursusavond georganiseerd voor starters en gevorderden samen met Kleine Kernen Kommissie Empe-Tonden in het "Oordveld". 

Mensen die graag willen leren reanimeren en de AED bedienen kunnen rechtstreeks contact opnemen met  Renée Voskamp, tel. 0575 564635.  De kosten zijn voor rekening van de wijkraad. Na het behalen van het certificaat is het belangrijk om zich aan te melden bij de landelijke registratie site van "Hartslag". Ook bedrijfshulpverleners worden verzocht zich aan te melden want hoe meer personen zich registreren hoe beter !

 

   Meldingen openbare ruimte

Kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegel of zwerfvuil? Meldingen en tips over de openbare ruimte geeft u eenvoudig aan ons door: via de Fixi app of via de Fixi-website.

 

Via de Fixi app

Download de Fixi app via de Appstore of Google Playstore

 

Via de website

Via het meldingensysteem Fixi (https://www.fixi.nl/brummen) kunt u snel en gemakkelijk een melding aan ons doorgeven

 

Nieuwjaarswandeling 2019 succesvol 

Vanwege het succes van de nieuwjaarswandeling 2018, “het Oekens Ommetje” heeft het bestuur van de wijkraad gekozen om het nieuwe jaar 2019 in te luiden met een herhaling van een nieuwjaarswandeling.

Dit maal wordt het een afwisselende wandeling over een groot deel van het park Voorstonden en omgeving.

Met dank aan Ineke Ruijs, Ans Uit de Weerd en Renée Voskamp hebben we vandaag met zeker 43 wijkbewoners en introducees de wandeling kunnen maken die ons leidt  door ons prachtige buitengebied en eindigend in de ontvangstruimte van camping t’ Lentinck.

Bijzondere dank gaat uit naar Mies Oegema van de camping die de ontvangstruimte heel feestelijk had ingericht.

De nieuwjaarswensen konden uitgewisselsd worden onder het genot van oliebollen, apppelflappen, koffie en thee.

Het bestuur zal voor de nieuwjaarswandeling 2020 voorbereidingen treffen om in het gebied van Broek een wandeling uit te zetten.

foto

 

Rona nieuwsbrief 44 

In de bijlage nieuws over het goederenvervoer in onze Regio.

 

Bijlagen

Nieuwsbrief_nummer_5.pdf
Nieuwsbrief_04_WaardeVol_Brummen.pdf
RONA_Nieuwsbrief_44_Overleg_en_een_wet_die_van_belang_is_voor_onze_leefomgeving.pdf
Manifest_bewonersbelangengroep_2018_def.pdf