Bestuur

Bestuursleden - vacature

Contact

DKK Gelderland

 Op deze pagina:
Bestuursleden
Contact
Vacature
Bijlagen

Bestuursleden

Peter Hogeboom                         voorzitter

Voorsterweg 85

6971 KA Oeken

  

Marie-Therese Snelders                penningmeester

Vosstraat 6

6971 KN Oeken

 

Renée Voskamp-van Reen             secretaris / AED

Kleine Vosstraat 12

6971 KK Oeken

 

Jan Verweij                               Lid

Windheuvelstraat 12

6971 JV Brummen

 

Contact

U kunt contact opnemen met het bestuur door een e-mail te sturen naar info@wijkraadoekenvoorstondenbroek.nl.

Vacature

Wij kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. U kunt contact opnemen met de secretaris via bovenstaand info adres.

  

Vaste AGENDA punten reguliere bestuursvergaderingen:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag vorige vergadering

3. Ingekomen stukken

4. Onderwerpen wethouder 

5. Bestuurszaken

6. Natuur, Milieu en Energie

7. Actiepunten - projecten

8. Financiën

9. Rondvraag

 

DKK Gelderland 

Informatie over Dorpshuizen en Kleine Kernen in Gelderland. Alles over Leefbaarheid Platteland.

Website:  www.dkkgelderland.nl

Bijlagen

logodkk_klein_56680b6c45fed.png