Oeken

"OEKENS OMMETJE"  zie bijlage

Stichting De Mollenhof

De OpkamerOp deze pagina:
Oeken
"Oekens Ommetje"
Stichting De Mollenhof
De Opkamer
Bijlagen

Oeken

Na de sluiting van de school in Oeken is in het pand kinderopvang "Buitengewoon" gevestigd met daarboven "De Opkamer". Op het terrein wordt jaarlijks in juni het oranjefeest gehouden. Oeken heeft een eigen voetbalclub gevestigd aan de Knoevenoordstraat in Broek. Bij de kinderopvang in Oeken aan de Voorsterweg staat één keer in de maand een container voor oud papier. De opbrengst is voor het Oranjefeest in Oeken.

Bij "De Opkamer" is een AED apparaat aanwezig.

"Oekens Ommetje"

Wandeling van 8 kilometer door het mooie buitengebied Oeken van ongeveer twee uur. Informatiebord met wandeling staat op de kruising Buurtweg - Kleine Vosstraat naast het fiestenknooppunt bord. Hier is ook een folder verkrijgbaaar. Er is parkeergelegenheid. Onderaan deze pagina in de bijlage kunt u de folder downloaden.

Stichting De Mollenhof

Sinds januari 2016 is Stichting De Mollenhof een feit! Onze stichting heeft ten doel het verhogen van de kwaliteit van leven. Door het bieden van een ontmoetingsplek en rustplek in de natuur. Mensen die (tijdelijk) vastlopen, mantelzorgers met of zonder partner (die zorg nodig heeft) zijn welkom! Maar ook iedereen die even een praatje wil maken, koffie wil drinken, creatief bezig wil zijn of lekker in de tuin wil werken. Wat De Mollenhof wil uitdragen is: laagdrempeligheid, kleinschaligheid, ontzorging, veilige plek en persoonlijke benadering. Om dit doel te bereiken hoopt de stichting financiële middelen te verwerven via o.a. subsidies, donaties en schenkingen. 

Openingstijden

U bent welkom op maandag, dinsdag en woensdag van 14:00 tot 17:00 en op dinsdag en donderdag van 10:00 tot 13:00 uur

De Ontmoeting

De Ontmoeting is sinds oktober 2015 geopend. Bijgaande flyer geeft compact weer wat de Ontmoeting voor u kan betekenen. Deze kunt u afdrukken, bijvoorbeeld voor een familielid. Mollenhof Flyer (PDF)

Activiteiten

Ons wekelijkse programma: Maandag staat in het teken van: creativiteit, dinsdag: spel, woensdag: handwerk en donderdag: zelf in te vullen. Het is een ruim kader en natuurlijk kijken wij ook naar ieders belangstelling en voorkeur.

 

De Opkamer

Overzicht stand van zaken “Stichting De Opkamer” 2018.


Doelstelling:
“het ten behoeve van de buurtschappen Oeken Voorstonden en Broek, beheren en exploiteren van het terrein gelegen achter en naast de voormalige Oekense school aan de Voorsterweg 125, 6971 KC Brummen, alsmede de nadere bezittingen van de stichting.”
Huidige bestuur :                                                                                                                                                                        Dhr. André Hillebrand voorzitter, mevr. Willy Nijman secretaris, dhr. Lugo Schoonman penningmeester, dhr. Eric de Vries lid.

Korte weergave van de recente geschiedenis:
Na de sluiting van de voormalige school en de verkoop van het schoolgebouw en gedeelte van het omringende terrein aan de stichting “Buitengewoon Brummen” is door de gemeente vastgesteld, dat de door de plaatselijke gemeenschap verrichte inspanning t.a.v. de als buurthuis ingerichte zolder van de school, een waarde vertegenwoordigde van ca. €43000,--.
Dit bedrag is verrekend met de overdracht van het resterende terrein (gewaardeerd op €38000,--) plus een geldbedrag aan de Stichting de Opkamer.
Met de nieuwe eigenaren van de school is afgesproken dat t.b.v. buurtvergaderingen de genoemde zolderruimte beschikbaar blijft.
Het in beheer van de Stichting de Opkamer zijnde terrein mag gebruikt worden als speelterrein t.b.v. de Stichting Buitengewoon Brummen.


Huidige situatie:
Het onderhoud van het terrein van de Sichting de Opkamer wordt in eigen beheer door de gemeenschap verricht. 
Er is voldoende geld in kas voor het betalen van gemeentelijke lasten. Aangezien er verder weinig te bespreken is in het bestuur vergadert het bestuur niet, notulen en een jaarrekening ontbreken dan ook. Door de voorzitter van het bestuur van Stichting de Opkamer is aangegeven dat men voornemens is de statuten te wijzigen en meer in overeenstemming met de huidige situatie te brengen.            Er is door het bestuur van stichting "De Opkamer" kennis genomen van de zorg die er in de gemeenschap bestaat m.b.t. de openheid van de stichting.

 

2018: "De Opkamer" is momenteel een slapende stichting. Onderhoud van het terrein wordt uitgevoerd door André Hillebrand.

 

  

Bijlagen

definitieve_versie_binnenkant.jpg
definitieve_versie_achterblad.jpg